Dnes je štvrtok, 19.máj 2022, meniny má: Gertrúda
Čas čítania
2 minutes
Zatiaľ prečítané

Regionálni hygienici môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami nariadiť prísnejšie opatrenia

január 18, 2022 - 13:12
egionálne úrady verejného zdravotníctva môžu v súvislosti s povolenými hromadnými podujatiami v rámci svojho územného obvodu z dôvodu epidemiologickej situácie nariadiť prísnejšie opatrenia. Vyplýva to z nových vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, ktoré vyšli v pondelok vo Vestníku vlády SR s účinnosťou od 19. januára.
Foto: 
canva.com

Úrad zároveň pripomenul, že potvrdenia o očkovaní, negatívnom výsledku testu alebo prekonaní ochorenia COVID-19 možno nahradiť digitálnym COVID preukazom Európskej únie. V opačnom prípade je potrebné tieto skutočnosti preukazovať dokladom, z ktorého je možné určiť identitu preukazujúcej sa osoby.

Všeobecne pre hromadné podujatia platí, že miesto ich konania musí byť vyhradené a vstup a výstup musí byť vyznačený. Vstup bude umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami, a to respirátorom a bez rozdielu, či ide o interiér alebo exteriér. Organizátor musí byť takisto v každej chvíli schopný preukázať počet účastníkov podujatia a pri vstupe zabezpečiť dezinfekciu rúk návštevníkov. Podľa vyhlášky musí tiež často vetrať a vykonávať častú dezinfekciu priestorov, a to hlavne dotykových plôch, kľučiek či podláh v interiéri, ako aj predmetov. Hygienické zariadenia musí vybaviť tekutým mydlom a papierovými utierkami. Musí tiež zabezpečiť dvojmetrové rozostupy účastníkov, čo však neplatí napríklad pre osoby zo spoločnej domácnosti, partnerov, športovcov či umelcov pri výkone činnosti, osoby usadené v hľadisku či tie, ktoré budú v režime OP a OP+. Tam, kde je to možné, by mal organizátor zabezpečiť sedenie v každom druhom rade.

Hromadné podujatia sa po novom delia do troch skupín podľa rizikovosti. V závislosti od toho sú následne určené maximálne limity účastníkov. Za nízko rizikové podujatia sa považujú také podujatia, kde majú účastníci prekryté horné dýchacie cesty respirátorom, platí tam zákaz konzumácie pokrmov a nápojov, je určené povinné sedenie a nespieva sa tam, respektíve nepovzbudzuje ani hlasno vokálne neprejavuje. Takéto hromadné podujatia môžu fungovať v režime OP, a teda využívať najviac 50 % kapacity priestoru alebo zabezpečiť maximálnu návštevnosť 100 osôb. Medzi nízkorizikové podujatia tak možno zaradiť návštevu kina, avšak bez konzumácie jedál a nápojov v sále, ďalej tiež bohoslužby bez spevu alebo divadelné predstavenie bez občerstvenia.

Za stredne rizikové podujatia sa považujú tie, kde majú účastníci prekryté horné dýchacie cesty respirátorom a je na nich dané fixné sedenie alebo státie. Tieto môžu fungovať v režime OP, avšak organizátor môže využívať najviac 25 % kapacity priestoru alebo tam môže vpustiť maximálne 100 osôb. Medzi stredne rizikové podujatia možno zaradiť kino, v ktorom je povolená konzumácia jedál v sále, ako aj športové podujatia s divákmi, bohoslužby so spevom či divadelné predstavenia s občerstvením. Za vysoko rizikové sa považujú hromadné podujatia v prevádzke verejného stravovania a také, ktoré nespadajú do nízko alebo stredne rizikových podujatí. V rámci nich možno fungovať len v režime OP+ a môže sa ich zúčastniť maximálne 20 osôb. Musí byť tiež dostupný zoznam účastníkov s uvedenými telefonickými alebo emailovými kontaktmi pre prípad epidemiologického vyšetrovania, ktorý je nutné uchovať dva týždne po ukončení podujatia. Medzi vysoko rizikové hromadné podujatia možno zaradiť oslavy, večierky, svadby, kary, diskotéky v prevádzkach a podobne.

- - Inzercia - -